Anunț suspendare cursuri – 25 ianuarie 2019


Urmare adresei nr. Nr. 371/23.01.2019 a I. Ș. J. Iași, vă aducem la cunoștință Ordinul nr. 3097/23.01.2019 emis de Ministerul Educației Naționale în legătură cu decizia de suspendare a cursurilor din unitățile de învățământ
preuniversitar în data de 25 ianuarie 2019.