Anunț privind protecția datelor personale

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.

Unitatea noastră recunoaște și respectă principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,  indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al acestora, și se obligă să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

În secțiunea Informații de interes public puteți consulta Regulamentul_(UE)_2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).