Clubul de informatică

Cine suntem noi?

Activitățile clubului de informatică din cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” au debutat în urmă cu mai bine de patru ani din dorința de a oferi copiilor din clasele de gimnaziu o alternativă plăcută și utilă de fructificare a timpului liber. An de an, clubul a adunat peste 25 de copii (nivel primar și gimnazial) al căror interes pentru domeniul informaticii și al tehnologiilor informatice a fost stimulat prin activitățile săptămânale desfășurate în laboratorul de informatică dar și printr-o serie de colaborări cu: Fundația ADFABER http://kidsintech.adfaber.org; mentorii de la CoderDojo IAȘI, de a căror experiență și îndrumare beneficiază de trei ani 10 copii din clasele V-VIII.

Experiența învățării într-un mediu deschis, nonformal, dobândită prin participarea la sesiunile lunare organizate de CoderDojo Iași a fost benefică nu numai pentru participanții direcți ci și pentru ceilalți membri ai clubului care au înțeles că informatica nu este o modă ci o pasiune.

De sprijinul mentorilor ne-am bucurat și la prima ediție a taberei de informatică, doi dintre ei coordonând grupele a căror activitate s-a axat pe dezvoltarea de competențe în domeniul tehnologiilor web și al programării embeded (robotică).

An de an, copiii înscriși la clubul de informatică au obținut rezultate foarte bune ca urmare a participării la concursuri școlare incluse în calendarele de activități educative (CAEJ, CAERI, CAEN).

Coordonator,

prof. Carmen Tcaci