Burse de studiu

Se acordă elevilor din clasele V – VIII.

Criterii de acordare:

 • elevii provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei / membru familie);
 • au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a;
 • au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;
 •  au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.

 Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiți /reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar.

Acte necesare pentru acordarea burselor de studiu:

 • cerere – tip (se descarcă de pe link-ul de mai jos):
 • copii ale cărților de identitate ale părinților și ale celorlalți membri ai familiei aflați în întreținerea părinților, respectiv ale certificatelor de naștere pentru cei cu vârste mai mici de 14 ani;
 • adeverință privind cuantumul alocației de stat pentru copii/cupoane;
 • adeverință privind cuantumul alocației de plasament;
 • documente justificative privind veniturile nete obținute de părinți și de ceilalți membri ai familiei aflați în întreținerea părinților (adeverințe salariat, cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru ultimele 3 luni, adeverințe de șomaj/ ajutor social)
 • declarație  pe proprie răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obține niciun fel de venit;
 • copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, însoțită de adeverință/ cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru elev și frații acestuia;
 • documente justificative de la Administrația financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale, etc.)