Burse sociale venit mic

Criterii de acordare:

  • elevii provin din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.

Acte necesare pentru acordarea bursei:

  • cerere – tip (se descarcă de pe link-ul de mai jos):
  • copii ale cărţilor de identitate ale parinţilor şi ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea parinţilor, respectiv ale certificatelor de naştere pentru cei cu varste mai mici de 14 ani;
  • adeverință privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii/cupoane;
  • adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament;
  • documente justificative privind veniturile nete obţinute de parinţi şi de ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea parinţilor (adeverințe salariat, cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru ultimile 12 luni, adeverinţe de şomaj/ ajutor social)
  • declaraţie  pe proprie răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine niciun fel de venit;
  • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de adeverinţă/ cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru elev şi fraţii acestuia;
  • documente justificative de la Administraţia financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.)