Burse profesionale

perioada de depunere a cererilor: 15 – 25 septembrie 2022

Programul național de protecție socială ”Bursa profesională” se adresează elevilor care urmează cursurile învățământului profesional (clasele IX- XI).

Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a
pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării
profesionale.

Bursa profesională se acordă pe bază de cerere formulată de elevul major ori de părintele
sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.

Notă: Elevii nu pot beneficia simultan de Bursa profesională și de bursa Bani de liceu sau de bursă socială.

Elevii din învățământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia și
de burse de performanță sau burse de merit. În acest caz, elevul trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.

Elevii din învățământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanțată
total sau parțial din bugetul Ministerului Educației Naționale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.