Burse medicale

BURSA DE AJUTOR SOCIAL – MEDICALĂ

Criterii de acordare:

  • elevii  au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare pentru acordarea burselor:

  • cerere – tip (se descarcă de pe link-ul de mai jos):
  • copie carte de identitate părinte ;
  • copie certificat naștere / carte de identitate elev;
  • certificat eliberat de medicul specialist (A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv certificatul de încadrare in grad de handicap.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.