Bursă orfani

Criterii de acordare:

  • elevii sunt orfani sau elevii sunt aflați în întreținerea unui singur părinte (copii pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte – pensie de întreţinere; copii cu tată declarat necunoscut; copii adoptați de o singură persoană) elevi abandonați de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență.

Acte necesare pentru acordarea burselor:

  • cerere – tip (se descarcă de pe link-ul de mai jos):
  • copie carte de identitate părinte:
  • copie certificat naștere/carte de identitate elev;
  • copii certificat deces /documente care atestă măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau , după caz, de instanța judecătoreasca.

 Acordarea bursei de orfan nu este condiționată de venitul net lunar al familiei.