Anunț înscriere clasa pregătitoare – an școlar 2021/2022

Pentru anul școlar 2021/2022, planul de școlarizare al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani cuprinde: 1 clasă pregătitoare învățământ tradițional – 25 locuri 1 clasă pregătitoare alternativa Step by Step – 25 locuri. În conformitate cu metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021/2022, aprobată prin OME nr. 3473 din 10 …

Proiectul județean ”Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil”

Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Paşcani, județul Iași, vă invită să participați la activitățile PROIECTULUI JUDEȚEAN: “SFÂNTUL NICOLAE VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL”, aflat la cea de a șasea ediție, aprobat în cadrul Calendarului Activităților Educative la nivelul Județului Iași, CAEJ 2020, nr. 11297/20.12.219, poz. 64, pag. 7. Informații despre secțiunile proiectului, regulamentul de participare …

Anunț privind desfășurarea cursurilor în perioada 25 – 29 septembrie 2020

Conform Hotărârii nr. 46 din 22.09.2020 privind suspendarea activităţilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020 şi a Ordinului privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, în care sunt organizate secţii de votare …

Anunț

Burse sociale Vă rugăm să consultați informațiile publicate în secțiunea Secretariat/Burse sociale pentru a putea beneficia de una din formele de sprijin prevăzute de ORDINUL Nr. 5576/2011 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Anunț

În atenția elevilor navetiști Vă rugăm să consultați informațiile publicate în secțiunea Secretariat/Naveta 2020/2021 pentru a putea beneficia de transport gratuit pentru deplasarea între localitatea de domiciliu și școală.

Anunț alocații 18 ani

În atenția elevilor care au împlinit 18 ani și urmează cursurile în anul școlar 2020/2021 Pentru acordarea alocației de stat pentru copii și tineri și după împlinirea vârstei de 18 ani, începând cu luna ianuarie 2020 și până în prezent, vă solicităm să depuneți la secretariatul liceului o copie de pe cartea de identitate (CI) …

Anunț ”Bani de liceu” 2020/2021

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) …

Anunț documente medicale necesare în anul școlar 2020/2021

În atenția părinților Începând cu anul școlar 2020/2021, în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. DGAMSP 1329/08.09.2020, documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/finalizarea unui ciclu de învățământ sunt: adeverința medicală necesară în următoarele cazuri: la înscrierea la începutul fiecărui ciclu de învățământ (clasa pregătitoare, clasa a cincea, clasa a IX-a) la finalizarea unui ciclu de învățământ …