Anunț – depunere dosare pentru acordarea de rechizite gratuite în anul școlar 2022/20223

Dosarele se depun la școală, la învățători/diriginți până joi, 8 septembrie 2022.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țarăadică maxim 1275 lei venit net în luna iulie 2022 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

Acte necesare – citește aici.

Anunț – Bacalaureat, sesiunea august 2022

În atenția candidaților înscriși la probele scrise ale examenului național de bacalaureat,

sesiunea a II-a (august-septembrie 2022)

Probele scrise se vor susține la LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAŞI, după următorul calendar:

 • 16 august 2022 – proba E_a, Limba și literatura română
 • 17 august 2022 – proba E_c, proba obligatorie a profilului (Matematică, M II)
 • 18 august 2022 – E_d, proba la alegere (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare)

Accesul în centrul de examen se face pe baza unui act de identitate.

Accesul în sala de examen este permis în intervalul orar 8 – 8,30.

Anunț – depunere dosare de înscriere învățământ profesional

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații declarați admiși în învățământul profesional/profesional dual se face după următorul program:

 • 18 – 21 iulie 2022, în intervalul orar 10.00 – 14. 00

La depunerea dosarului de înscriere, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și a contractului educațional.

Dosarul de înscriere are următoarea componență:

 • cerere înscriere clasa a ix-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate mama+tata:

– în cazul unui părinte decedat, copie după certificatul de deces

– în cazul părinților decedați copie după certificatul de deces + procură legală tutore;

– în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;

– în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;

 • foaie matricolă clasele V-VIII (original);
 • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
 • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul profesional.

În urma primei etape de admitere, înscrierile se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii drept pentru care vă aducem la cunoștință că după depunerea dosarelor de înscriere, elevii  vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe .

Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a se face la secretariatul liceului, în perioada 15 – 20 iulie 2022, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate mama+tata:

– în cazul unui părinte decedat, copie după certificatul de deces

– în cazul părinților decedați copie după certificatul de deces + procură legală tutore;

– în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;

– în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;

 • foaie matricolă clasele v-viii (original);
 • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
 • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia de admitere judeţeană pentru distribuirea candidaților în etapa de rezolvare a cazurilor speciale (21 – 25 iulie 2022)/în etapa a II-a de admitere (4 – 5 august 2022).

Anunț – admitere învățământ profesional și profesional dual

În perioada, 4 – 8 iulie 2022, va avea loc prima etapă de admitere în învățământul profesional de stat și învățământul dual.

Număr de locuri alocate pentru anul școlar 2022 – 2023 pentru învățământul profesional și profesional dual:

 • 1/2 clasă învățământ profesional (12 locuri), calificarea profesională Comerciant – vânzător, cod broșură admitere 597
 • 1/2 clasă învățământ profesional dual (12 locuri), calificarea profesională Comerciant – vânzător, cod broșură admitere D 597

Ne puteți urmări pe facebook.

Anunț – admitere liceu, etapa I

În perioada, 4 – 11 iulie 2022, va avea loc prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă , precum și pentru cei din seriile anterioare care nu au împlinit  18 ani până la data începerii cursurilor noului an școlar.

Număr de clase alocate pentru anul școlar 2022 – 2023 pentru învățământul liceal în unitatea noastră:

2 clase (48 de locuri), filiera tehnologică, domeniul Servicii, calificarea Organizator banqueting.

Codul alocat în broșura de admitere: 192

Ne puteți urmări pe facebook

Anunț – încheierea situației școlare a elevilor declarați amânați pe semestrul II sau anual

În atenția elevilor declarați amânați pe semestrul al II-lea sau la sfârșitul anului școlar 2021/2022

În vederea încheierii situației școlare pe semestrul al II-lea, respectiv a situației școlare anuale, elevii aflați într-una din aceste situații se vor prezenta la sediul liceului pentru susținerea examenelor conform programării de mai jos:

Ora de începere a examenelor este 10.