Anunț selecție participanți în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+ – 2023-1-RO01-KA121-VET-000136373

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” organizează concursul de selecție a participanților la primul flux de mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000136373.

Proiectul se derulează în cadrul acreditării Erasmus+ (Cod acreditare: 2022-1-RO01-KA120-VET-000103826) și se adresează unui grup țintă de 17 elevi (clasele a X-a și a XI-a învățământ liceal/profesional) și 2 profesori însoțitori.

Mobilitatea se va desfășura la Lisabona, Portugalia, în perioada 14.02.2024 – 3.03.2024.

Pentru detalii legate de calendarul de selecție, înscriere și dosarul de candidatură vă rugăm să consultați pagina proiectului.

Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a, etapa a II-a de admitere în liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Candidații declarați admiși în clasa a IX-a în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, vor depune dosarele de înscriere la secretariatul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” în perioada 11 – 25 august 2023, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate (ambii părinți);

Notă: În cazul în care unul sau ambii părinți sunt decedați, se va depune la dosar o copie după certificatul/certificatele de deces și, acolo

Anunț – Bacalaureat 2023, sesiunea august

În atenția candidaților înscriși la a doua sesiune a Examenului Național de Bacalaureat

Probele scrise se vor desfășura la LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI, după cum urmează:

 • 16 august 2023 – proba Ea), Limba și literatura română
 • 17 august 2023  – proba Ec) – Proba obligatorie a profilului, Matematică
 • 18 august 2023 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed), (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare)

În fiecare zi de examen, candidații vor fi prezenți la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI începând cu ora 7, dar nu mai târziu de ora 8.

Accesul în sala de examen este permis până la ora 8.30, pe baza unui act de identitate.

Repartizarea candidaților pe săli este afișată la avizierul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași cu o zi înaintea desfășurării fiecărei probe scrise.

Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a se face la secretariatul liceului, în perioada 20 – 25 iulie 2023, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate (ambii părinți);

Notă: În cazul în care unul sau ambii părinți sunt decedați, se va depune la dosar o copie după certificatul/certificatele de deces și, acolo unde este cazul, o copie după procura ce desemnează tutorele legal al elevului.

 • în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;
 • în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;
 • foaie matricolă clasele v-viii (original);
 • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
 • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia de admitere judeţeană în următoarele etape ale admiterii.

Anunț – admiterea în învățământul profesional, an școlar 2023 – 2024

Joi, 13 iulie 2023, începând cu ora 900, se va desfășura proba suplimentară pentru admiterea în învățământul profesional, anul școlar 2023-2024.

Proba scrisă se susține la disciplina Limba și literatura română de către candidații care au depus fișa de înscriere pentru calificările profesionale Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (cod 599)  și Bucătar (cod 601).

Pentru susținerea probei scrise suplimentare, candidații se vor prezenta la sediul liceului în intervalul orar 8 – 8:30.

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere).

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară se va face în data de 13 iulie la avizierul școlii.

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de 14 iulie la avizierul liceului.

Programarea examenelor de corigență – iulie 2023

Nr. crt.DisciplinaNume și prenume cadru didacticClasaOraData
 1 Matematică Nemțanu SorinaV- VII090003.07.2023
 2 Matematică Butnaru Cristinaa VI-a090004.07.2023
 3 Matematică Boboc Anișoara a XII-a090003.07.2023
 4 Matematică Boboc Anișoaraa XI-a090004.07.2023
 5 Limba și literatura română Apetrei Ionela a XII-a090004.07.2023
 6 Biologie Țiculeanu Ciurlică Mihaela Nicoletaa IX-a090010.07.2023

Bacalaureat 2023 – sesiunea iunie – iulie

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2023 se vor susține la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, după următorul calendar:

 1. 26 iunie 2023, proba E_a, proba scrisă la Limba și literatura română
 2. 27 iunie 2023, proba E_c, proba obligatorie, Matematică II
 3. 28 iunie 2023, proba E_d, proba la alegere (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare).

În fiecare zi de examen, candidații vor fi prezenți la sediul Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani începând cu ora 7, dar nu mai târziu de ora 8.

Accesul în sala de examen este permis până la ora 8.30, pe baza unui act de identitate.

Repartizarea candidaților pe săli este afișată la avizierul Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani cu o zi înaintea desfășurării fiecărei probe scrise.