In atenția absolvenților clasei a VIII-a

În vederea bunei desfășurări a probelor scrise din cadrul Examenului Național – 2018, din zilele de 11 și 13 iunie 2018,  se va respecta următorul program:

  • prezența în unitatea școlară – ora 8.00
  • predarea bagajelor (telefoane mobile, căști și orice alt tip de echipament care permite comunicarea, genți, penare, manuale, caiete, alte surse de informare, etc.) – între orele 8 – 8,25 – sala de bagaje et. II, laboratorul de turism;

Candidații care refuză predarea bagajelor nu au acces în sala de examen.

  • accesul în sala de examen – etaj II, laborator biologie – 8,00 – 8,30;

Accesul în sala de examen a candidaților nu este permis după distribuirea subiectelor.

  • derularea probei scrise – orele 9,00 – 11,00;

Pentru redactarea tezei se va utiliza doar pix sau stilou cu cerneală albastră. 

La finalul probei, candidatul va preda: teza, ciornele, subiectele și va semna în tabelul de predare (nr. pagini scrise)

  • afișarea subiectelor și baremelor – ora 15,00 .

Succes!

Anunț privind protecția datelor personale

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.

Unitatea noastră recunoaște și respectă principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,  indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al acestora, și se obligă să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

În secțiunea Informații de interes public puteți consulta Regulamentul_(UE)_2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Lista funcțiilor publice

Lista funcțiilor publice din Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani, poate fi consultată în secțiunea Informații de interes public.
Pentru lista centralizată a funcțiilor publice din Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani, consultați secțiunea Compartimente/Contabilitate.

Simulare Bacalaureat 2018

În atenția elevilor din clasele a XI-a și a XII-a

În zilele de 19, 21 și 22 martie se vor desfășura probele scrise pentru simularea examenului național de bacalaureat 2018, după cum urmează:

luni, 19 martie – proba scrisă la Limba și literatura română; participă elevii din clasele XI – XII;

miercuri, 21 martie 2018 – proba scrisă la Matematică; participă elevii din clasele XI – XII;

joi, 22 martie 2018 – proba scrisă la Logică, argumentare și comunicare/Geografie; participă doar elevii din clasele a XII-a.

În zilele menționate, elevii care participă la simulare vor fi prezenți la sala de bagaje (etajul II, laboratorul de informatică), între orele 8 – 8,15.

Accesul în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate până la ora 8,30,  cu respectarea metodologiei de examen.

 

Înscrieri clasa I

Pentru anul școlar 2018/2019, au fost aprobate în planul de școlarizare 2 clase:

  • 1 clasă învățământ tradițional – 25 de locuri,
  • 1 clasă alternativa educațională Step by Step – 30 de locuri.

Pentru alte informații legate de înscrierea în învățământul primar 2018/2019 accesați link-ul.