Apel proiect 2019-1-RO01-KA101-061719, „Start spre succes prin Erasmus +”

Proiect de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară

În urma apelului de participare la proiectul de mobilitate pentru profesori ”Start spre succes prin Erasmus+”, înregistrat la ANPCDEFP cu numărul 2019-1-RO01-KA101-061719, apel lansat în cadrul Consiliului Profesoral din data de 26 iunie 2019, au răspuns chestionarului preliminar de interese un număr de 23 de cadre didactice, din care 15 și-au manifestat intenția de a participa la una din mobilitățile propiectului.

Cadrele didactice care și-au manifestat intenția de a participa la una din mobilitățile de proiect sunt invitate să depună o cerere la secretariatul unității până la data de 15 iulie 2019. Modelul de cerere se găsește mai jos:

Bacalaureat 2019 – sesiunea august – septembrie

În atenția absolvenților clasei a XII-a

Înscrierea candidaților la a doua sesiune a examenului de bacaluareat național se face în perioada 15 – 19 iulie 2019. Dosarele de înscriere vor fi depuse la secretariatul liceului în zilele menționate, în intervalul orar 9 – 13.

Informații suplimentare legate de calendarul de desfășurare a probelor de examen se găsesc în secțiunea Examene naționale/bacalaureat.

Admitere liceul 2019 – în atenția absolvenților clasei a VIII-a

Ședințele de completare a fișelor de admitere și verificarea fișelor martor vor avea loc după următorul program:

miercuri, 3 iunie, 2019 – ora 12, completarea fișelor cu opțiuni

joi, 4 iunie 2019, – ora 12, verificarea fișelor martor

Elevii vor fi însoțiți obligatoriu de unul din părinți sau un reprezentant legal care va semna fișa de admitere, respectiv fișa martor.

Elevii care participă la admiterea la vocațional sau în alt județ pot ridica fișa de admitere miercuri, 3 iunie 2019, ora 12.

Bacalaureat 2019 – în atenția candidaților

Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iulie 2019, se vor desfășura la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, după cum urmează:

  • 1 iulie 2019, proba E_a, Limba și literatura română
  • 3 iulie 2019, proba E_c, Matematică
  • 4 iulie 2019, proba E_d, Geografie sau Logică, argumentare și comunicare

Probele scrise de desfășoară în intervalul orar 9 – 12.

Pentru informații privind sălile de bagaje și ora de prezentare în centrul de examen vă rugăm să consultați avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate, cu respectarea metodologiei de examen (nu este permis accesul în săli cu materiale informative și mijloace de comunicare).

Afișarea repartiției pe săli pentru proba de Limba și literatura română se va face în data de 30 iunie 2019, la avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Afișarea repartiției pe săli pentru probele E_c, respectiv E_d se va face cu o zi înaintea susținerii probei respective, la avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

În atenția absolvenților clasei a VIII-a – informații privind Evaluarea Națională

Marți, 18 iunie 2019 și joi, 20 iunie 2019, se vor desfășura probele Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019, astfel:

  • marți, 18 iunie 2019 – Limba și literatura română
  • joi, 20 iunie 2019 – Matematică.

Pentru buna desfășurare a examenului, candidații vor fi prezenți în zilele menționate la ora 7,45 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea tuturor materialelor ce pot constitui surse de informare, inclusiv a mijloacelor de comunicare (telefoane, smartwatch, etc.). Intrarea în sala de bagaje se va face în ordinea repartizării pe sălile de examen,

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8.30. Nu sunt admise întârzieri.

Probele se defășoară în intervalul orar 9 – 11.

Repartizarea pe săli este afișată la avizierul școlii. Sălile de examen sunt situate la etajul II (Sala 1 – cl. a VIII-a B, Sala 2 – a V-a A, Sala 3 – a VI-a A)

În atenția candidaților înscriși la Examenul de Bacalaureat 2019

Miercuri, 12 iunie 2019, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Candidații se vor prezenta în intervalul orar 11 – 11. 15 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea materialelor ce pot constitui surse de informare pe perioada derulării probei, inclusiv a mijloacelor electronice de calcul sau de comunicare.

Accesul în sălile de examen (etajul II) este permis la ora 11.30, pe baza actului de identitate.

Repartizarea pe săli este afișată la avizierul școlii.

Proba se derulează în intervalul orar 12.00 – 15 astfel:

  • 12.00 – 12.20 – proba de înțelegere a unui text audiat
  • 12.20 – 12.45 – pauză
  • 13.00 – 15.00 – proba scrisă