Liceu

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023— 2024 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011— 2012.

Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023—2024 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024.

Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

ETAPA I

La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

Completarea fișelor cu opțiuni se face în perioada 6 – 14 iulie 2023, conform graficului stabilit la nivelul unității școlare.

Repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor se face în data de 19 iulie 2023.