Burse ajutor social – mediul rural

Criterii de acordare:

  • elevii provin din mediul rural;
  • nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu;
  • sunt elevi în învățământul primar sau gimnazial.

Acte necesare pentru acordarea burselor:

  • cerere – tip
  • copie carte de identitate părinte ;
  • copie certificat naștere/carte de identitate elev;
  • dovada imposibilității studierii într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.

Elevii care cumulează 10 absențe nemotivate într-o lună  nu mai primesc bursă de ajutor social pentru luna respectivă.

Elevii din învățământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanțată total sau parțial din bugetul Ministerului Educației Naționale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.