Personal didactic

Actualizare 18 mai 2020

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării – detalii aici


Proceduri interne

Extras din Procedura operațională privind măsurile pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în cadrul unității de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2, în perioada 2 – 12 iunie 2020

Termen: 22 mai 2020
Fiecare diriginte de clasa a VIIl-a, respectiv a Xll-a, anunţă elevii şi directorul cu privire la orarul de desfăşurare al pregătirii pentru fiecare zi din intervalul 2-12 iunie 2020.

Termen: 22 mai 2020
Diriginţii claselor a VlII-a, respectiv a Xll-a iau legătura cu părinţii/tutorii legali ai elevilor în vederea stabilirii clare a celor care pot participa în condiţii de siguranţă la programul de pregătire din perioada 2-12 iunie 2020. Se au în vedere familiile care intră în factorii de risc (persoane peste 65 de ani, elevi cu probleme de sănătate asociate etc). Se definitivează listele şi se transmit directorului unităţii.

Termen: 22 mai 2020

Pentru elevii care nu pot participa la programul de pregătire în şcoală, se stabilesc programe alternative şi orare de pregătire on-line, se pun la dispoziţie resursele educaţionale.

Termen: 29 mai 2020
Se împart elevii pe clase astfel încât să fie maxim 10 elevi/clasă. Se organizează pupitrele astfel încât să se păstreze 2 metri distanţă între elevi (să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi în dreapta şi un rând liber în faţă şi în spate).

Se numerotează pupitrele şi se lipesc etichete cu numerele respective. În stânga sălii de clasa se afişează la loc vizibil lista cu oglinda clasei (nr. pupitru lui – numele elevului).

Se afişează măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2 pe coridoare, săli de clasă şi pe uşile de acces.
Se stabilesc traseele (uşa de intrare, uşa de ieşire, punctul de verificare al temperaturii corpului, distribuire a măştilor şi mănuşilor, de dezinfecţie cu produse biocid). Se stabilesc responsabilii pentru fiecare punct, pentru fiecare zi în parte din programul de pregătire al elevilor.

Se pun indicatoare cu accesul elevilor pe pereţii coridoarelor/pe jos (săgeţi). Se stabileşte circuitul personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, astfel încât să respecte toate măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-Cov-2.

Accesul în unitatea de învăţământ trebuie organizat astfel încât să existe o suprafaţă minimă de 4 mp pentru flecare persoană şi o distanţă minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate.

Grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor. Accesul în sala de clasă se fae după dezinfectarea mâinilor – sunt amplasate dispensere la intrarea fiecărei săli.

Accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depăşeşte 37,3 grade Celsius – temperatura va fl măsurată la intrarea în incinta liceului de către cadrul medical desemnat care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor.

Programul de pregătire zilnic este de 3 ore la liceu şi 2 ore la gimnaziu.

Pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar programul organizat astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe de elevi. În perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic, iar pe timpul pauzelor vor fi supravegheaţi de profesori.

Elevii vor fi însoţiţi de către un cadru didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire.

Atât elevii, cât şi personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală pe toată perioada desfăşurării activităţilor şi se vor igieniza regulat pe mâini cu substanţe dezinfectante sau săpun.

Colectarea măştilor purtate se va face în unitatea de învăţământ, în locuri special amenajate şi semnalizate corespunzător, în pungi care se închid. Elevii şi personalul şcolii vor proceda la scoaterea acestora prin atingerea părţii exterioare, a elasticului, fără a atinge partea cea mai expusă, apoi se vor dezinfecta pe mâini. La sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.


Formarea continuă a cadrelor didactice


Derularea cursurilor on-line

Resurse recomandate – aici