Burse de merit

Se acordă elevilor din clasele VI – XII

Criterii de acordare:

  • elevii au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 în anul școlar anterior și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;
  •  au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;
  • au obținut locurile I, II sau Ill la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.
  • au fost promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior

Bursele de merit – se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

Bursele de merit – se acordă elevilor la propunerea diriginților, nefiind condiționate de depunerea unei cereri in acest sens.