Informații privind desfășurarea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat – sesiunea iulie 2024

În atenția candidaților înscriși pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat

Probele scrise se vor desfășura la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani după următorul calendar:

  • 1 iulie 2024 – proba Ea) Limba și literatura română
  • 2 iulie 2024 – proba Ec) Matematică
  • 4 iulie 2024 – proba Ed) la alegere Geografie sau Logică, argumentare și comunicare

Repartizarea candidaților pe săli pentru proba de Limba și literatura română se va afișa în data de 30 iunie 2024 la Centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Repartizarea candidaților pe săli pentru probele din zilele de 2 și 4 iulie 2024 vor fi afișate la Centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani cu o zi înainte de susținerea examenului.

Accesul în centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” se face în fiecare zi în care sunt programate probele scrise în intervalul orar 7,00 – 8,00.

Accesul în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, până la ora 8.30, cu respectarea prevederilor metodologiei de examen.

Extras metodologie de examen

Art. 50.(5) Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.