Anunț – condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante pentru anul școlar 2024 – 2025

Având în vedere OME nr. 6877 din 22 decembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” din Pașcani, județul Iași, au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2024 – 2025 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.

Lista posturilor, condițiile specifice și grila de evaluare pot fi consultate în pagina dedicată mobilității personalului didactic aici.