Anunț EURO 200

Pe site-ul liceului au fost actualizate informațiile privind acordarea unui ajutor financiar – echivalentul în lei a 200 de euro – pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)sunt elevi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

b)au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.- modificare adusa de HOTĂRÂRE nr. 395 din 4 mai 2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004.

Pentru informații detaliate vă durăm să consultați pagina dedicată (de aici).

Dosarele se depun la secretariatul / comisia din unitatea de învăţământ,  în perioada 12 – 22 mai 2023.