Anunț – proba C, proba de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională.

În atenția candidaților înscriși la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2022

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională este programată astfel:

  • 14 iunie 2022 – proba orală, începând cu ora 9.00;
  • 15 iunie 2022 – proba scrisă, începând cu ora 12.00

În ziua de 14 iunie, pentru susținerea probei orale, candidații vor fi prezenți în centrul de examen cu cel puțin 10 minute mai devreme de ora la care sunt programați pentru susținerea probei.

În ziua de 15 iunie, pentru susținerea probei scrise, candidații vor fi prezenți în intervalul orar 11.00 – 11.30 la sala de bagaje.

Accesul în sala de examen se face cu respectarea prevederilor metodologice:

înainte de intrarea în sală, bagajele vor fi predate la sala de bagaje (etaj II, Laborator turism)

candidații vor avea asupra lor un act de identitate.

Pentru proba orală, programarea pe ore se va afișa la avizierul liceului și va fi postată pe Classroom, în contul fiecărei clase (a XII-a A, a XII-a B) în data de 12 iunie.