Admitere liceu – etapa specială

În atenția absolvenților clasei a VIII-a

În zilele de 9, 10 și 11 august 2021, comisia de admitere județeană rezolvă situațiile speciale apărute după etapele de repartizare computerizată: situații medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi etc.

Depunerea cererilor și documentelor specifice, în format scanat, se va realiza online la adresa admliceu.cazurispeciale2021.is@gmail.com, în perioada 9-11 august 2021, cu precizarea că, în data de 11 august 2021, termenul limită de transmitere este ora 10:00. Pentru documentele transmise electronic,

Comisia Județeană de Admitere va transmite confirmarea de primire în următoarele intervale orare:

 august 2021, în intervalul 15:00 -16:00

10 august 2021, în intervalul 15:00 -16:00

11 august 2021, în intervalul 10:00 -11:00

Situațiile în care nu a fost primită confirmarea primirii documentelor pot fi semnalate la numărul de telefon 0374 201 423.

De asemenea, cererile și documentele specifice pot fi depuse și la sediul I.S.J. Iași, corp A, după următorul program:

 • 9 august 2021, în intervalul 09:00 -13:00
 • 10 august 2021, în intervalul 09:00 -13:00
 • 11 august 2021, în intervalul 09:00 -11:00

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

 1. cererea de înscriere;
 2. certificatul de naștere (original și copie), și cartea de identitate (dacă este cazul);
 3. cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal;
 4. adeverință cu notele și media la Evaluare Națională clasa a VIII-a.

Repartizarea se va face în data de 11 august 2021, ținând cont de criteriile prevăzute de metodologia specifică în vigoare, în baza hotărârilor comisiei de admitere județene.

În zilele de 09, 10, 11, 12 și 13 august 2021, după rezolvarea situațiilor speciale, comisia de admitere județeană repartizează pe locurile rămase libere absolvenții învățământului gimnazial care au fost repartizați, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie și pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarea computerizată.

Menționăm că perioada de înscriere este 09 — 13 august 2021, la sediul I.S.J. Iași, după următorul program:

09 august 2021, în intervalul 9:00 -13:00  

10 august 2021, în intervalul 9:00 -13:00  

11 august 2021, în intervalul 9:00 -l I

12 august 2021, în intervalul 9:00 -13:00

13 august 2021, în intervalul 8:00 -10:00

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

 1. cererea de înscriere;
 2. certificatul de naștere, în copie, și cartea de identitate (dacă este cazul);
 3. cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal;
 4. adeverință cu notele și media la Evaluare Națională clasa a VIII-a (dacă este cazul);
 5. adeverință cu media generală pentru clasele V-VIII.