ADMITERE LICEU 2021

În atenția candidaților repartizați la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2021/2022 se face în perioada 25 – 28 iulie 2021, la secretariatul liceului, zilnic, între orele 10 – 15.

Dosarul de înscriere cuprinde:

 • cerere de înscriere (se completează la secretariat)
 • contract educațional (se completează la secretariat)
 • cartea de identitate a elevului (copie și original)
 • certificatul de naștere al elevului (copie și original)
 • copii după cărțile de identitate ale părinților/reprezentaților legali
 • foaia matricolă (original)
 • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original)
 • fișă medicală (aviz vaccinări și adeverință medicală)

Notă: Acte suplimentare necesare în următoarele situații:

 • un părinte decedat – copie după certificatul de deces
 • ambii părinți decedați – copii după certificatele de deces și copie după procura legală a tutorelui
 • părinți divorțați – copie după hotărârea de divorț
 • părinți plecați în străinătate – procură notarială pentru înscrierea la liceu