Anunț documente medicale necesare în anul școlar 2020/2021

În atenția părinților

Începând cu anul școlar 2020/2021, în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. DGAMSP 1329/08.09.2020, documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/finalizarea unui ciclu de învățământ sunt:

adeverința medicală necesară în următoarele cazuri:

  • la înscrierea la începutul fiecărui ciclu de învățământ (clasa pregătitoare, clasa a cincea, clasa a IX-a)
  • la finalizarea unui ciclu de învățământ (primar, gimnazial, liceal, profesional)
  • la transferul elevului într-o altă unitate școlară

avizul epidemiologic necesar în următoarele cazuri:

  • o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin trei zile consecutive
  • participarea elevilor în tabere, la vizite de studiu, la competiții sportive

Motivarea absențelor se face va face doar în baza actelor justificative (adeverință eliberată de medicul de familie, medicul curant, foaie de ieșire din spital, etc.) la care se adaugă obligatoriu avizul epidemiologic de reintegrare în colectivitate eliberat de medicul de familie.