Anunț decontare navetă elevi

În vederea stabilirii sumelor necesare decontării navetei pentru luna martie (perioada 1 – 10 martie), elevii navetiști vor încărca pe grupul clasei din care fac parte fotografia abonamentului pentru luna martie.

Originalul va fi depus la secretariatul școlii odată cu ridicarea decontării pentru luna februarie, conform unei programări pe care o vom anunța pe site-ul școlii în perioada următoare.