Anunț desfășurare ore on-line

Dragi colegi,

Având în vedere OMEC nr. 4135 din 21 aprilie 2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului preuniversitar, până când ne vom organiza în mod unitar la nivelul școlii, veți putea continua să lucrați cu elevii prin mijloacele aplicate deja.

De asemenea, profesorii diriginți și învățătorii vor lua legătura cu elevii claselor pe care le coordonează pentru a colecta informații relevante necesare facilitării accesului și participării elevilor la activitatea de predare – învățare – evaluare desfășurată on-line în sistem unitar (număr de telefon, adresă de e-mail).

Menționăm, că în conformitate cu ordinul emis, elevii au obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ.

La momentul în care vom stabili platforma de lucru, vom posta pe site-ul liceului un orar specific acestei perioade.

Conducerea liceului