Bacalaureat 2019 – în atenția candidaților

Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iulie 2019, se vor desfășura la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, după cum urmează:

  • 1 iulie 2019, proba E_a, Limba și literatura română
  • 3 iulie 2019, proba E_c, Matematică
  • 4 iulie 2019, proba E_d, Geografie sau Logică, argumentare și comunicare

Probele scrise de desfășoară în intervalul orar 9 – 12.

Pentru informații privind sălile de bagaje și ora de prezentare în centrul de examen vă rugăm să consultați avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate, cu respectarea metodologiei de examen (nu este permis accesul în săli cu materiale informative și mijloace de comunicare).

Afișarea repartiției pe săli pentru proba de Limba și literatura română se va face în data de 30 iunie 2019, la avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Afișarea repartiției pe săli pentru probele E_c, respectiv E_d se va face cu o zi înaintea susținerii probei respective, la avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.