Bacalaureat 2019 – în atenția candidaților

Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iulie 2019, se vor desfășura la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, după cum urmează:

  • 1 iulie 2019, proba E_a, Limba și literatura română
  • 3 iulie 2019, proba E_c, Matematică
  • 4 iulie 2019, proba E_d, Geografie sau Logică, argumentare și comunicare

Probele scrise de desfășoară în intervalul orar 9 – 12.

Pentru informații privind sălile de bagaje și ora de prezentare în centrul de examen vă rugăm să consultați avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate, cu respectarea metodologiei de examen (nu este permis accesul în săli cu materiale informative și mijloace de comunicare).

Afișarea repartiției pe săli pentru proba de Limba și literatura română se va face în data de 30 iunie 2019, la avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Afișarea repartiției pe săli pentru probele E_c, respectiv E_d se va face cu o zi înaintea susținerii probei respective, la avizierul centrului de examen de la Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani.

În atenția absolvenților clasei a VIII-a – informații privind Evaluarea Națională

Marți, 18 iunie 2019 și joi, 20 iunie 2019, se vor desfășura probele Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019, astfel:

  • marți, 18 iunie 2019 – Limba și literatura română
  • joi, 20 iunie 2019 – Matematică.

Pentru buna desfășurare a examenului, candidații vor fi prezenți în zilele menționate la ora 7,45 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea tuturor materialelor ce pot constitui surse de informare, inclusiv a mijloacelor de comunicare (telefoane, smartwatch, etc.). Intrarea în sala de bagaje se va face în ordinea repartizării pe sălile de examen,

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8.30. Nu sunt admise întârzieri.

Probele se defășoară în intervalul orar 9 – 11.

Repartizarea pe săli este afișată la avizierul școlii. Sălile de examen sunt situate la etajul II (Sala 1 – cl. a VIII-a B, Sala 2 – a V-a A, Sala 3 – a VI-a A)

În atenția candidaților înscriși la Examenul de Bacalaureat 2019

Miercuri, 12 iunie 2019, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Candidații se vor prezenta în intervalul orar 11 – 11. 15 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea materialelor ce pot constitui surse de informare pe perioada derulării probei, inclusiv a mijloacelor electronice de calcul sau de comunicare.

Accesul în sălile de examen (etajul II) este permis la ora 11.30, pe baza actului de identitate.

Repartizarea pe săli este afișată la avizierul școlii.

Proba se derulează în intervalul orar 12.00 – 15 astfel:

  • 12.00 – 12.20 – proba de înțelegere a unui text audiat
  • 12.20 – 12.45 – pauză
  • 13.00 – 15.00 – proba scrisăÎn atenția candidaților înscriși la probele de competențe ale Examenului de Bacalaureat 2019

Vineri, 7 iunie 2019, se va desfășura proba de evaluare a competențelor digitale.

Candidații se vor prezenta în intervalul orar 12 – 12. 15 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea materialelor ce pot constitui surse de informare pe perioada derulării probei, inclusiv a mijloacelor electronice de calcul sau de comunicare.

Accesul în sala de examen (laboratorul de informatică) este permis la ora 12.30, pe baza actului de identitate.

Proba se derulează în intervalul orar 13.00 – 14,30 astfel:

  • 13,00 – 13,15 – fișa A
  • 13,15 – 14,30 – fișa B