Anunț – condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante pentru anul școlar 2024 – 2025

Având în vedere OME nr. 6877 din 22 decembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” din Pașcani, județul Iași, au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2024 – 2025 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.

Lista posturilor, condițiile specifice și grila de evaluare pot fi consultate în pagina dedicată mobilității personalului didactic aici.

Anunț – Simularea Examenului de Evaluare Națională – clasa a a VIII-a

În conformitate cu OME nr 6760 din 07.12.2023 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2023 – 2024, în zilele de 5 și 6 februarie sunt programate următoarele probe scrise:

 • 5 februarie 2024 – Limba și literatura română
 • 6 februarie 2024 – Matematica.

Probele scrise de desfășoară în intervalul 9 – 11 (durata fiecărei probe scrise este de 2 ore).

Accesul în sălile de examen se face cu respectarea strictă a prevederilor articolului 7 din OME nr. 5241 din 31.08.2022, în intervalul 8 – 8,30, pe baza actului de identitate.

Înainte de a intra în sala de examen, candidații vor preda bagajele la sala de bagaje (et. II, cl. a VI-a A).

Art.7

(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările

scrise.

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Comunicarea rezultatelor se va face în data de 23 februarie 2024.

Anunț selecție participanți în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+ – 2023-1-RO01-KA121-VET-000136373

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” organizează concursul de selecție a participanților la primul flux de mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000136373.

Proiectul se derulează în cadrul acreditării Erasmus+ (Cod acreditare: 2022-1-RO01-KA120-VET-000103826) și se adresează unui grup țintă de 17 elevi (clasele a X-a și a XI-a învățământ liceal/profesional) și 2 profesori însoțitori.

Mobilitatea se va desfășura la Lisabona, Portugalia, în perioada 14.02.2024 – 3.03.2024.

Pentru detalii legate de calendarul de selecție, înscriere și dosarul de candidatură vă rugăm să consultați pagina proiectului.

Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a, etapa a II-a de admitere în liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Candidații declarați admiși în clasa a IX-a în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, vor depune dosarele de înscriere la secretariatul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” în perioada 11 – 25 august 2023, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate (ambii părinți);

Notă: În cazul în care unul sau ambii părinți sunt decedați, se va depune la dosar o copie după certificatul/certificatele de deces și, acolo

Anunț – Bacalaureat 2023, sesiunea august

În atenția candidaților înscriși la a doua sesiune a Examenului Național de Bacalaureat

Probele scrise se vor desfășura la LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI, după cum urmează:

 • 16 august 2023 – proba Ea), Limba și literatura română
 • 17 august 2023  – proba Ec) – Proba obligatorie a profilului, Matematică
 • 18 august 2023 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed), (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare)

În fiecare zi de examen, candidații vor fi prezenți la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI începând cu ora 7, dar nu mai târziu de ora 8.

Accesul în sala de examen este permis până la ora 8.30, pe baza unui act de identitate.

Repartizarea candidaților pe săli este afișată la avizierul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași cu o zi înaintea desfășurării fiecărei probe scrise.

Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a se face la secretariatul liceului, în perioada 20 – 25 iulie 2023, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
 • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
 • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de naștere elev (copie+original);
 • copie carte identitate (ambii părinți);

Notă: În cazul în care unul sau ambii părinți sunt decedați, se va depune la dosar o copie după certificatul/certificatele de deces și, acolo unde este cazul, o copie după procura ce desemnează tutorele legal al elevului.

 • în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;
 • în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;
 • foaie matricolă clasele v-viii (original);
 • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
 • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia de admitere judeţeană în următoarele etape ale admiterii.