Anunț concurs posturi auxiliar-didactic

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” cu sediul în: localitatea Pașcani, strada Eugen Stamate nr. 12, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 completate și modificate prin H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului – SECRETAR (0,5 normă) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Denumirea postului – …

Anunț decontare navetă elevi

În vederea stabilirii sumelor necesare decontării navetei pentru luna martie (perioada 1 – 10 martie), elevii navetiști vor încărca pe grupul clasei din care fac parte fotografia abonamentului pentru luna martie. Originalul va fi depus la secretariatul școlii odată cu ridicarea decontării pentru luna februarie, conform unei programări pe care o vom anunța pe site-ul …

Anunț desfășurare ore on-line

Dragi colegi, Având în vedere OMEC nr. 4135 din 21 aprilie 2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului preuniversitar, până când ne vom organiza în mod unitar la nivelul școlii, veți putea continua să lucrați cu elevii prin mijloacele aplicate deja. De asemenea, profesorii diriginți și învățătorii vor …